Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması ve güvenliği bizde yüksek öncelik taşır. Bu gerekçeyle Alman Federal Verileri Koruma Kanunu’nun (BDSG) kurallarına kesinlikle uymaktayız. Aiağıda size ne tür verilerin kaydedildiği ve onların ne amaçla toplandığı konusunda bilgi vermekteyiz:

 1. Verilerin aktarılması /Verilerin tutanağa geçirilmesi
  Bu sayfanın ziyaret edilmesinde web sunucusu otomatik olarak bir belirli kişiye   özgü olmayan günlük kütüğünü kayda geçirir. Bu veriler örneğin tarayıcı tipini ve versiyonunu, uygulanan işletim sistemini, yönlendiren URL (önce ziyaret edilen sayfa), soran bilgisayarın IP adresini, sunucuya başvurunun erişim tarihini ve saatini, ve istemcinin veri başvurusunu (veri adı ve URL) içerir. Bu veriler sadece statistik değerlendirme amacıyla toplanır. Üçüncü kişilere ticari veya ticari olmayan amaçla aktarılmaları yapılmaz.
 2. Kişisel verilerin kullanılması
  Kişisel veriler, ancak bunları istiyerek, örneğin bir başvuru bağlantısında, beyan ederseniz, toplanır ve işlenirler. Ticari bir işin yapılması bağlantısında gerekli sebepler bulunmadığı sürece, önceden verilmiş kişisel verilerin depolanması iznini her zaman hemen geçerli olmak üzere yazılı olarak (örneğin E-Mail veya faks ile) geri alabilirsiniz. Kişisel verileriniz, iletilmeleri yasal talimatlar gerekçesiyle gerekli olmadığı sürece, üçüncü kişilere iletilmez.
 3. Bilgi, Kişisel verilerinizin değiştirilmesi ve silinmesi
  Geçerli hukuk gereğince bizde kişisel verilerinizin depolanmış olup, olmadığı ve hangi kişisel verilerinizin depolanmış olduğu hakkında her zaman yazılı olarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Size uygun bir bildiri derhal yapılır.
 4. Kişisel verilerinizin güvenliği
  Hizmetimize sunduğunuz kişisel veriler teknik ve düzenleme ile ilgili olan güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, yetkili olmayan üçüncü kişiler tarafından ulaşılamaz şekilde güvence altına alınmıştır. Çok hassas verilerin ve bilgilerin gönderilmesinde, E-Mail kullanılmasının tam veri güvencesi olmadığından, posta yolunun kullanılması tavsiye edilir.
 5. Google Analytics ile ilgili açıklamalar
  Bu web sayfası, Google Inc.’in („Google“) bir web analizi hizmeti olan, Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, sizin bilgisayarınıza yüklenen ve web sayfasının tarafınızdan kullanılmasını analize edilmesini mümkün kılan, „çerezler“ olarak adlandırılan text verileri kullanmaktadır. Çerez tarafından bu web saydasının sizin tarafınızdan kullanılması hakkında oluşturulan enformasyonlar genellikle Google’ın USA’da bulunan bir veri sunucusuna aktarılır ve orada depolanır. Bu web sayfasında oluşturulan IP anonimleştirilmesi durumunda sizin IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği’nin üye devletleri veya Avrupa Ekonomik Bölgesi ile ilgili sözleşmeyi akteden diğer devletler dahilinde önceden kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi Google’ın bir USA’daki bir veri sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. IP anonimleştirilmesi bu web sayfasında aktifdir. Sizin web sayfasının kullanmanızı değerlendirmek, web sayfasının aktivitelikleri hakkında raporlar düzenlemek ve web sayfasının ve internetin kullanılması ile bağlantılı hizmetleri web sayfası işleticisine sunmak amacıyla, Google bu enformasyonları web sayfasının işleticisinin adına kullanacaktır. Google Analytics çerçevesinde sizin tarayıcınızdan aktarılan IP adresi Google’ın diğer verileri ile birleştirilmez. Siz çerezlerin depolanmasını sizin tarayıcı yazılımınız da yapacağınız buna uygun bir ayarlama ile engelleyebilirsiniz; fakat bu durumda bu web sayfasının bütün fonksiyonlarını tamamıyla kullanamama olanağının bulunduğuna dikkatinizi çekeriz. Bunun haricinde siz çerez tarafından üretilen ve sizin web sayfasını kullanmanızla ilgili verilerin (sizin IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google’da toplanmasını ve bunların Google tarafından işlenmesini, aşağıda belirtilen link altında sunulan tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 6. Facebook
  Facebook eklentilerinin (Like-Button) kullanılması ile ilgili verilerin korunması açıklaması: Web sayfalarımıza Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, sosyal iletişim ağının eklentileri (Plug-ins) entegre edilmiştir. Facebook eklentilerini sayfamızdaki Facebook logosu veya “Like-Button” („Gefällt mir”) ekinden tanırsınız. Facebook eklerinin listesini şu adresde bulabilirsiniz: http://developers.facebook.com/docs/plugins/                                          Sayfalarımızı ziyaret etmeniz üzerine eklenti aracılığı ile sizin tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında bağlantı kurulur. Bunun aracılığı ile sizin IP adresinizle bizim sayfamızı ziyaret ettiğiniz bilgisi Facebook’a aktarılır. Sizin Facebook hesabınızla sistemde bulunduğunuz sırada Facebook “Like-Button” tuşunu tıklarsanız bizim sayfalarımızın içeriklerini sizin Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu şekilde Facebook sizin bizim sayfamızı ziyaretinizi sizin kullanıcı hesabınıza özgüleyebilir. Bize sayfaların sunucusu olarak aktarılan verilerin içeriği ve bunların Facebook aracılığı ile kullanılması hakkında bilgi verilmediğine dikkatinizi çekmek isteriz. Bu konudaki diğer bilgileri Facebook’un verilerin korunması açıklamasından alabilmek için şu adresi seçiniz: http://de-de.facebook.com/policy.php
 7. Çerezler
  Bizim web sayfalarımızı kullanmanızı kolaylaştırmak için, bazı sayfalarımızda “oturum çerezi” uyguluyuruz. Bunlar küçük metin verileri olup, sadece sizin web sayfamızı ziyaretiniz süresince sizin sabit diskinize bırakılır ve tarayıcı programınızın ayarlanmasına bağımlı olarak tarayıcının sona erdirilmesi ile tekrar silinir. Bu çerezler sizin sabit diskinizde depolanmış enformasyonları çağırmazlar ve bilgisayarınız ile verileriniz üzerinde etkiler yaratmazlar. Bazı tarayıcılar çerezleri otomatikman kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Fakat siz çerezlerin depolanmasını, sizi çerez gönderildiğinden haberdar edecek şekilde devre dışı bırakabilirsiniz.
 8. Verilerin korunması koşullarının değiştirilmesi
  Biz bu yönergeleri sizin kişisel verlerinizin korunması amacıyla zaman zaman güncelleştireceğiz. Bizim sizin verilerinizi nasıl koruduğumuz ve web sayfamızın içeriklerini devamlı olarak geliştirdiğimiz hakkında sürekli bilgi edinmek amacıyla, bu yönergeleri ara sıra incelemelisiniz. Tarafınızdan hizmetimize sunulmuş kişisel verilerinizin toplanmasında, kullanılmasında ve/veya aktarılmasında önemli değişiklikler yapmamız durumunda, buna web sayfamızda açık ve iyi görülebilecek şekilde dikkatinizi çekeceğiz. Web sayfasını kullanmakla kişisel verilerinizin korunması ile ilgili bu yönergenin koşullarını kabul ettiğinizi beyan etmiş oluyorsunuz.

Bu verilerin korunması koşulları ile ilgili olarak sorularınızın bulunması durumunda, lütfen bizimle kontak sayfası aracılığı ile kontak kurunuz.