DOĞAL CARBO KAYNAK KARBONDİYOKSİTLE BASINÇLI FUMİGASYON

Insan ve çevre için güvenlidir!

Gıda hammaddeleri, tütün, otlar ve tıbbi bitkiler daima az ya da çok zararlı haşerelerin ve onların larva veya yumurtalarının istilasına uğramışlardır. Ambar haşereleri, özellikle uzun depolama sürelerinde zararlara, mikrobik kirlenmelere ve hatta tüm partinin kullanılamaz duruma gelmesine yol açabilirler.

Zararlı haşerelerle kontamine olmuş gıda maddeleri tiksindirici ve sağlığa zararlıdır. Satışların gitgide daha çok seçici tüketici ve piyasa tarafından belirlendiği bir zamanda böceklenmiş ürünlerin pazarlanmasının korkunç sonuçları olabilir. "Gıda maddeleri skandalları" hakkında yapılan haberler de bunu kanıtlamaktadır. Bu sebeple gıda maddelerinin ve diğer değerli maddelerin önleyici olarak arındırılması tavsiye edilir. Ancak sadece, doğal kaynak karbondioksitle gerçekleştirilen CARVEX fumigasyonunda olduğu gibi toksikolojik açıdan tamamen sakıncasız bir yöntem kullanılıyorsa.

Sıradan fumigasyon yöntemlerinde sorunlarla karşılaşılmasının sebepleri:

Şimdiye kadar en yaygın olarak kullanılan fumigasyon yöntemi, böcek ilaçları veya metil bromür, fosfin veya hidrojen siyanür gibi zehirli gazlarla yapılan işlemlerdi. Günümüzün analiz metotları ile bu fumigantların en küçük kalıntıları bile tespit edilebilmektedir. Kalıntı sorunu daha çok, örneğin, üretimin gerçekleştiği ülkede uygunsuz fumigasyon yapılması, pestisid kullanımı veya toprak ve çevrenin kirli olduğu tarım alanlarında üretim yapılması sonucu, önceden kalıntı taşıyan ürünlerde karşımıza çıkmaktadır.

Hangi tür olursa olsun kalıntılar modern, aydınlatılmış ve sağlığına önem veren tüketiciler tarafından artık hoş görülmemektedir. Bununla birlikte zehirli gazlar çevre koruması ve iş güvenliği açısından da sorun teşkil etmektedir.

Doğal karbondioksit zararlı haşereleri kalıntısız olarak durdurur.

Gıda maddelerinin zararlı haşereler ve bunların larva veya yumurtaları ile kontaminasyonu büyük zararlara sebep olur. Önleyici fumigasyon ile bu sorun kontrol altına alınabilir, ancak sadece toksikolojik ve biyolojik açıdan tamamen sakıncasız bir yöntemle. Zehirli gazların veya böcek ilaçlarının kullanıldığı sıradan yöntemler sonucunda oluşan kalıntılar, ekolojk açıdan hassaslaşan toplumda gittikçe daha çok artan bir tepkiyle karşılanmaktadır. CARVEX teknolojisi insan için de, çevre için de zararlı değildir. Temel gıda maddelerinin (örn. tahıllar, baharatlar, bademler, fındıklar, kuru sebze ve meyveler, belli sebze çeşitleri, tohumlar ve yağlı bitki tohumları), hayvan yemlerinin, tütünün, otların, tıbbi bitkilerin ve ilaçların fumigasyonunda doğal kaynak karbondioksidi kullanılarak gerçekleştirilen CARVEX basınçlı fumigasyon % 100 zehirsiz olarak etki eder. CARVEX basınçlı fumigasyon kalıntı bırakmaz, ürüne zarar vermez, toksikolojik açıdan sakıncasızdır ve çevre dostudur. Yüksek etkinlik derecesi ve rasyonel kullanım iş güvenliğini artırır. CARVEX basınçlı fumigasyon resmi makamlar tarafından test edilmiştir.

Was ist Druckentwesung