COVE DİĞER FAKTÖRLERİN ETKİLEŞİMİ

CO2 etki biçimi

CO2 'nin iyi bir şekilde etki edebilmesinde en az üç faktörün etkileşimi rol alır:

  • Basınç uygulamasıyla vücut sıvısındaki CO2 'in yoğunlaştırılarak haşerelerin hücre sıvısı ve hamolimflerinin asitlenmesi (karbondioksit oluşumu).
  • Özellikle gevşeme esnasında etkisini gösteren (dalgıç hastalığı) basınç etkisi
  • Deoksijenasyon


Burada basınç etkisi özellikle anlam kazanır. Kısa süre içinde iyi bir sonuca ulaşmak ancak CO2 ve basıncın etkileşimi sayesinde mümkündür. Böylece örneğin kuru meyve güvesinin üç barlık bir basınçla 64 saat süren işlem süresi, 30 barlık basınçla bir kaç dakikaya inmektedir.

Ne CObasınç yöntemine benzeyen yüksek azot basıncı, ne de atmosfer basıncında CO2 konsantrasyonu istenilen bu etkiyi sağlamamaktadır. Örneğin buğday bitinin imha edilmesi için 28 günlük bir CO2 işlemi gerekmektedir.