FUMİGASYONUN ETKİNLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Sıcaklık da oldukça önemli bir rol oynayabilir. Böylelikle artan sıcaklıklar etki sürelerini kısaltır. Basınçsız CO2işleminde, buğday bitinin imha edilmesi için gereken işlem süresi 10°C'lik sıcaklıkta 28 gün iken, 40°C'lık sıcaklıkta bir kaç saate düşmektedir. Fakat yüksek sıcaklıklar ürün kalitesini olumsuz yönde etkilediği, için ısı uygulaması oldukça sorunlu olmaktadır. Sıcaklığın etkisi artan basınçla ciddi oranda azalmaktadır.

Basınç uygulamasında gerekli etki süreleri ancak 15°C'nin altında fark edilebilir derecede artmakta ve 0°C'nin altında azalmaktadır.

Soğutucu hücrelerdeki ürünlere kriyojenik sıcaklıklarda, sıvı azot veya sıvı karbondioksit uygulanması ile de zararlı haşereler imha edilebilmektedir. Ancak işlemden sonra soğuk olan ürünler üzerindeki hava neminin kontrol edilebilirliğinin elverişli olmaması ve yoğuşma sebebiyle bu yöntemlerin uygulamada yeterli derecede güvenilirliği kanıtlanamamıştır.

CO2 oranı, sadece basınçsız CO2 uygulamalarında etkinlik açısından kayda değer bir etkiye sahiptir. Burada atmosfer en az yüzde 9O oranında CO2 içermelidir.