CARVEX YÖNTEMİ RESMİ OLARAK TEST EDİLDİ VE ONAYLANDI

Aralarında zararlılarla mücadele maddelerinin de bulunduğu bitki koruyucu maddeler, Bitki Koruma Kanunu (PflSchG) 11. maddesine göre izne tabidir. Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi'ne göre izne tabi olan bu zararlılarla mücadele maddelerine atıl gazlar da dahildir. Yalnızca toksikolojik, fiziksel ve kimyasal özellikler gibi salt maddeyle ilgili bilgilerin test edilmesi değil, insanların ve hayvanların sağlığı, yer altı suları ve doğal yaşam üzerindeki etkilerin test edilmesi ve değerlendirilmesi de izin sözleşmesinin ayrılmaz parçasıdır.

CO2, izin gerektiren zararlılarla mücadele maddeleri arasında bulunuyor

Yeterli etkinlik kanıtı da izin verilmesi açısından önemli bir önkoşuldur (zararlılardan korumada gazlama = %100 ölümcül). Başvuru sahibi tarafından ibraz edilmesi gereken geçici kullanım talimatı kontrol ediliyor ve insanların ve hayvanların sağlığının korunmasına ve özellikle doğal yaşam üzerindeki zararlı etkilerden koruma için gereken yükümlülüklere bağlanıyor.

Özellikle etkinlik kanıtıyla bağlantılı olarak kontrol edilen kullanım talimatı kullanıcı için çok önemlidir. Çünkü etkinlik, iş güvenliği, işlevini yerine getirmek açısından yüksek güvenlik sağlıyor ve tesisin İşletme Denetimi Dairesi tarafından tesellümüne imkan veriyor.

Sıradan Zararlılarla Mücadele Yöntemleri Sorunlu

Şimdiye kadar en çok uygulanan yöntem, böcek ilacı ya da metil bromit, fosfin ya da hidrosiyanik asit gibi zehirli gazların kullanılmasıdır. Bunlar belli koşullar altında, tüketicinin artan sağlık bilinci dikkate alındığında işlem yapılan ürünlerde kaygı verici artıklar bırakır. Ayrıca bu zehirli gazların kullanımı, çevrenin korunması ve iş güvenliği açısından sorunludur. Özellikle de bilinen kimyasal kazalarının sayısının artması nedeniyle siyasi baskının artması beklenebileceği için. Günümüzde etilen oksit, kanserojen potansiyele ve toksik metabolitlerin oluşumu nedeniyle artık zararlılarla mücadelede kullanılamıyor. Henüz bilinmeyen başka yöntemler işlem yapılan malzemeleri kalıcı olarak değiştiriyor.