CARVEX, DÖKME MALZEMELERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK UYGULAMALAR İÇİN SİLO TESİSLER SUNAR

Sağda üç odalı bir silo tesis görüyorsunuz.

Bu tesislerin önemli bir parçası CARVEX tarafından geliştirilen, silonun güvenli bir şekilde boşaltılmasını sağlayan ürün çıkışıdır.

Dreikammersilo für die CARVEX Druckentwesung
Produktaustrag für CARVEX Silos zur Druckentwesung